Prenumerera på tidningar

Prenumerera på tidningar är smart för dig som vill ha kvalitet på din journalistik. Du kanske har tröttnar på klick-media där man helt enkelt göra allt för att du ska klicka bara. Där innehållet inte spelare lika stor roll längre. Du ska helt enkelt bara klicka så annonser visas och du tjänar pengar. Om du vill stå utanför det måste du betala för innehållet. Så är det bara. Oavsett hur du betalar. Alltså där du är medlem och betalar per månad eller bara betalar för SVT och SR till exempel.